Pages

21 May 2010

அறிவியல் புனைவு 2060
அறிவியல் புனைவு எழுத காலயந்திரத்தில் ஏறி 50வருடங்களை கடந்துசெல்ல அதன்காதை திருகினேன். 2060 என்று வருடமே இல்லை என்கிறது அறிவில்லா யந்திரம்.


குறிப்பு - டுவிட்டரில் எழுதிய மைக்ரோ சிறுகதை - 

 

***********